واحد آموزش موسسه علمی فرهنگی عصر قرآن را می توان به عنوان یکی از ارکان اصلی این مجموعه ذکر کرد. واحد مزبور از متخصصان حوزوی و دانشگاهی در رشته ی علوم قرآنی و حدیث و همچنین حفاظ کل قرآن، تشکیل گردیده است که خلاصه ای از وظائف این واحد به شرح ذیل می باشد.

 

- مدیریتهای کلان آموزشی  

- شناسائی، جذب و دعوت از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه

- بررسی عملکرد آموزشی اساتید

- بررسی دقیق عملکرد آموزشی دانش پژوهان 

- بررسی متود درسی و تعیین منابع 

- شناسائی دانش پژوهان نخبه و دعوت از آنان جهت همکاری 

- و ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10641 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.