برای دریافت و استفاده از قرائت مورد نظر خود بر روی نام قاری راست کلیک کرده و فایل را در محلی در رایانه خود ذخیره نمایید پس از اتمام دانلود می توانید از تلاوت بهره ببرید.

 سوره(های) قرائت شده

  قاری

 حشر18تاآخر- تکویر- فجر27تاآخر

 عبدالباسط محمد عبدالصمد

آل عمران آیات 189-195

محمد اللیثی

شمس- ضحی- حمد- غاشیه8تاآخر- شرح- تین- بقره 1-5

عبدالباسط محمد عبدالصمد

 تکویر- مریم1-36

عبدالباسط محمد عبدالصمد

قلم49تاآخر-حاقه-معارج1تا18

شحات محمد انور

کهف107تاآخر-شمس-ضحی-زلزال

شحات محمد انور

انعام 94-107

شحات محمد انور

قاف

مصطفی اسماعیل 

قمر54-55 - الرحمن1-40

 متولی عبدالعال 

یوسف4تا34-حاقه1تا12

مصطفی اسماعیل 

عنکبوت46تاآخر-روم1تا5

محمد صدیق منشاوی

لقمان8تاآخر-سجده1تا7

محمد صدیق منشاوی

حجر85تاآخر-قیامه-حمد-اخلاص-ناس -فلق

عبدالباسط محمد عبدالصمد

واقعه75تاآخر-قیامه-شمس

عبدالباسط محمد عبدالصمد

لقمان8تاآخر-طارق

عبدالعزیز حصان

فاطر1تا12

عبدالعزیز حصان

بروج 11تا آخر-علق1تا5

مصطفی غلوش

تکویر

سعید مسلم

مطففین22تا28-شمس

کریم منصوری

یوسف 53تا 65 - قریش

محمود شحات محمد انور

نبا 31تا40- حمد

انور شحات محمد انور

مریم-حاقه-بلد-شمس-تحریم-کهف

حامد شاکر نژاد

ابراهیم 21-27

محمود شحات محمد انور

5887 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.