سن ازدواج

1. تفاوت سنی بین 3تا 7 سال طبیعی ست(دختر کوچکتر ازپسر)

2. آگاه باشید که سن بلوغ بین دختر ها همچنین بین پسرها متفاوت است.

3. میزان آمادگی افراد است که سن ازدواج آنان را تعیین می کند.

4. دو نفر هم سن هم می توانند با هم ازدواج کنند اما باید سن هر دوی آنها از دوران نوجوانی گذشته باشد

5. در مناطق گرم سیر بلوغ جنسی زودتر اتفاق می افتد و زودتر هم ازدواج می کنند و موفق تر هم هستند(طبق آمار)

6. نقش حمایت گری والدین تاثیربسزایی بر سن ازدواج دارد.

7. هر چه سن ازدواج پایین تر باشد بهتر است البته به شرط اینکه به یک میزان از آمادگی  لازم برای زندگی مشترک رسیده باشند

8. سن ازدواج در آقایان رابطه مستقیمی با بلوغ فکری و استقلال فکری آنان دارد.

9. فرایند ازدواج را باید خود آقایان بسته به مهارت هایی که کسب می کنند مدیریت کنند نه اینکه به امید خاله و عمه و مادر بزرگ بنشینند (البته با حفظ احترام به تمامی بزرگترها و نظر خواهی و استفاده از مشورت آنها)

10. میزان مدیریت هیجان از طرف دخترو پسر اهمیت بسیاری در تعیین سن ازدواج آنها دارد که این توانایی حتما باید قبل از ازدواج کسب شود.

11. آقا چون باید زندگی را مدیریت کند احتیاج به پختگی و سن بیشتر دارد و خانم چون زودتر به بلوغ جنسی می رسد باید در سن پایین تر ازدواج کند

12. تفاوت های سنی خیلی زیاد به طوری که دختر در سن نوجوانی و پسر در سن جوانی باشد مشکل ساز است.

13.دوره های سنی متفاوت همواره باعث ایجاد فازهای فکری متفاوتی می شود که در بحث ازدواج طرفین باید در یک فاز فکری و دوره ی سنی باشند.

14. شیخ طوسی (یکی از علما) سن ازدواج را سن توانایی جنسی و رغبت به تاهل می داند.

15. سن مناسب سنی است که فرد آمادگی زیستی، روانی،مادی و اجتماعی لازم را برای ازدواج پیدا کرده باشد.

16.تاثیر پول ،مقام اجتماعی، مقام علمی و سایر امتیازات ارزشمند نباید باعث نادیده گرفتن تفوت سنی زیاد بین طرفین شود.

17.مهم نیست که فرد در چه سنی بالغ می شود، مهم این است که دختر و پسر احساس کنند که از نظر فیزیولوژیکی و روانی احتیاج به ازدواج دارند.

18. قرآن کریم در مبحث ازدواج از اصطلاح "بلوغ اشد" استفاده می کند که عبارت است از: بلغ جنسی، روانی ، اجتماعی و عقلی.

19. اگر سن خانم از آقا بیشتر باشد باعث ایجاد بعد فکری می شود که این خوب نیست زیرا باید قرب فکری بین همسران ایجاد شود

20. دلایلی که باعث عدم موافقت صاحب نظران با ازدواج دختر بزرگتر از پسر است:

* در اثر موارد دختراز جانب خانواده پسر پذیرفته نمی شود

*آقایان در زندگی زناشویی باید احساس حمایتگری داشته باشند(حس اقتدار و ستون خانواده) که در چنین شرایطی این امکان ضعیف یا بعید است.

*خانم ها بعد از زایمان زودتر شکست می خورند هم از نظر ظاهری و هم از نظر روحیه شادی و نشاط

* بعد از فروکش کردن احساسات و غلبه سختی های زندگی مشترک مرد احساس می کند که همسرش برای او نقش مادرش را اجرا می کند که این حس پیامد های خوبی را به دنبال ندارد.

* خانم ها زودتر از آقایان به بلوغ فکری می رسند که در ازدواج هایی با تفاوت سنی زیاد زن نمی تواند حس حمایتگری از جانب همسرش را داشته باشد که این مشکل ساز است

*در چنین شرایطی خانم از رفتار به اصطلاح کودکانه همسرشان که اقتضای سنی اوست رنج می برند

*اختلاف نظر ها تبدیل به بحران می شود

* مرد برای اثبات اقتدارخود درعین کوچکی از نظر سنی دست به لجبازی می زند

* طرفین در مورد مسائل جنسی و ارضای میل جنسی به مشکلات متعددی بر خواهند خورد

*خانم حس می کند که تمام سختی ها و بار مسئولیت زندگی را باید تنهایی به دوش بکشد چرا که همسرش در اکثر مواقع تصمیمات عاقلانه ای اتخاذ نمی کند(این حس ثمره بلوغ فکری زودتر خانم هاست)

* سرزنش و گفتگو های اطرافیان و گاهی دخالت های مستقیم یا غیر مستقیم آنها بسیار رنج آور است و گاهی موجب فروپاشی بنای زندگی می شود.

21.تمامی دلایل فوق شاید در ابتدای زندگی که شور شوق و اشتیاق فراوانی بین زوجین است هویدا نباشد و یا قابل حل یا تحمل به نظر بیاید اما پس ازاندکی که سختی های زندگی خود رانمایان کنند ممکن است پیامد های ناگواری داشته باشد.

5534 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.