نحوه آشنایی و گفتگوی دختر و پسر قبل از ازدواج

1. نحوه آشنایی می تواند به هر شکلی باشد، اما با حفظ رابطه محرم و نا محرمی

2. آشنایی در محیط کار، تحصیل و... اگر طبق مقررات اسلامی و قانون شرع باشد ایرادی ندارد و حتی مفید نیز می باشد .

3. نگاه طرفین نباید به قصد لذت و شهوت باشد.

4. موضوع ومسیر صحبت ها و گفتگو ها ی طرفین باید نشان دهنده قصد ازدواج باشد.

5. ملاقاتها در این دوران نباید پنهانی باشد.

6. زیر نظر گرفتن خانم و آقا به قصد ازدواج در محیط کار یا تحصیل اگر طبق قوانین شرع و به نیت ازدواج باشد مانعی ندارد

7. آگاه باشید که هویت شهروندی و خانوادگی افراد متفاوت است اگر در محیط کار یا تحصیل شخصی را برای ازدواج بر می گزینید، از بررسی هویت خانوادگی وی غافل نشوید چرا که انسانها با هویت خانوادگی خود زندگی مشترک را طی می کنند نه هویت اجتماعی شان.

8. عقل کارشناس عالی رتبه ای در کنار دل است.

9. درست است که در امر ازدواج آغاز تصمیم با دل است اما قبل از هر اقدامی دل باید از کارشناس ویژه خود کمک بخواهد.

10. در ازدواج موفق، دل طلب می کند ، عقل بررسی می کند و حرف آخر را دل می زند.

11. مدت زمان آشنایی یا به عبارتی مطلع شدن طرفین از قصد ازدواج نباید از یک هفته بیشتر به طول بیانجامد.

12. باید در اسرع وقت خانواده ها در جریان علاقه ایجاد شده قرار گیرند.

13. در محیط کار و تحصیل عشق بازی ممنوع!

14. غیر از اعضای خانواده افراد دیگر را از قصد و تمیم خود آگاه نکنید.

15. بخش اعظم پیشبرد فرایند ازدواج را به عهده ی خانواده ها بگذارید.

4193 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.