خوب است آقا پسر ها از دختر خانم ها بپرسند

1- پیروی چه دین و مذهبی هستید؟ میزان تقید شما به مسائل دینی تا چه میزان است؟ و چقدر خود را ملتزم به آن می دانید؟

2- من مجذوب مال یا جمال شما نشدم بلکه هدف من رسیدن به کمال و آرامش است نظر شما چیست؟

3- در برخورد با فامیل همسر احترام متقابل بسیار ضروری است نظر شما چیست؟

4- نسبت به عیب پوشی و راز داری همسرم حساس هستم و برای من اهمیت بسیاری دارد که همسرم اینگونه باشد نظر شما چیست؟

5- حجاب کامل همسرم برای نامحرم و زینت و آراستگی اش برای من واجب است شما چقدر به این موضوع اهمیت می دهید؟

6- آیا می توانید کاستی های مالی زندگی وکمی سختی که در هر زندگی امکان وقوع آن هست را تحمل کنید؟

7- از همسرم توقع درک احساساتم علی الخصوص به هنگام ناراحتی و عصبانیت از محیط کار و بیرون از منزل را دارم نظر شما در این رابطه چیست؟

8- در مورد تمکین زن از شوهر در قانون شرع چه می دانید؟

9- تا چه اندازه به صحبت های دیگران مخصوصا مادر، در مورد زندگی شخصی تان اهمیت می دهید؟

10- مدیریت امور داخلی منزل به عهده زن است و برای بیرون رفتن باید از شوهرش کسب اجازه کند ، نظر شما چیست؟

11- نظر شما درمورد فال، آینه بینی و دعا نویسی و ... چیست؟

12- در اختلافات خانوادگی ( که معمولا بین همه خانوداه ها هست) چه کسی حرف آخر را در خانواده شما می زند؟ و معیار رفع اخلاف در خانواده شما چیست؟

13-  نظرتان در مورد ارتباط با نامحرم چیست و چه حدی از ارتباط با نامحرم  را جایز می دانید؟

14- تفریحات شما شامل چه چیزهایی می شود؟

15- آیا دوست صمیمی دارید؟ و تا چه میزان با او یا آنها در ارتباط هستید؟

16- سابقه حضور در فعالیتهای اجتماعی داشته اید؟ کجاها و با چه اهدافی؟

17- قبلا سابقه ازدواج داشته اید؟ اگر از همسرتان جدا شدید به چه دلائلی بوده است؟

18- نظرتان در مورد همکاری همسرتان با خانم ها (در صورت داشتن همکار خانم) چیست؟ و چقدر به این موضوع حساس هستید؟

19- چه چیزهایی را رازهای زندگی می پندارید که نباید در مورد آنها با کسی سخن گفت؟

20-  در اقوام نزدیک شما سرطانی، بیمار قلبی (ارثی) و یا نازائی نبوده و یا نیست؟

21- آیا از نظر پزشکی در سلامت کامل به سر می برید؟

22- چه چیزهایی را در زندگی تجمل می دانید؟

23- تعریف شما از قناعت چیست؟

24- انتظارات خاص از همسرتان ندارید؟ (شروطی مثل ادامه تحصیل، داشتن شغل و یا غیره)

25- اولین و مهمترین وظیفه یک بانوی اسلامی را در چه چیز می دانید؟

26- نظرتان در مورد زن سالاری و یا مرد سالاری چیست؟

27- دوست دارین همسرتان چه فضایی را برای شما ایجاد کند؟ (با مرد رؤیاهاتان ازدواج می کنید یا حقیقت بین هستید)؟

28 - عادات رفتاری خاص ندارید؟

29- آیا دارای مهارتهایی مانند خیاطی، و ... هستید؟

 

 

 

 

3169 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.