بانوی ممتاز از نظر معصومین (ع) زنی است که

1.دیندار باشد

2. با شوهرش خوش اخلاق باشد

3. نازا نباشد

4. به شوهرش در امور دین و دنیا کمک کند

5. نزد شوهر بسیار متواضع و نزد خانواده اش عزیز باشد

6. از شوهرش اطاعت کند و بپذیرد

7. آرایش و زینت خود را صرف شوهرش کند نه دیگران

8. حیا و شرم را در تمایلات جنسی شوهر کنار بگذارد

9. در مسائل جنسی مثل مردها اظهار بی تابی نکند بلکه در عین رغبت،با وقار باشد تا موقعیت وی نزد شوهر بالا رود.

10. در عین عصمت و پاکدامنی پر شهوت و گرم باشد

11.زیبا باشد ولی مهریه اش کم باشد

12. نرم خو وآسانگیر باشد

13. شوهرش را همواره از خودش راضی نگه دارد

14. تمیز و خوشبو باشد

15. دست پخت خوب داشته باشد

16. ولخرج نباشد بلکه مخارج وی از روی حساب و فکر باشد

17. در ارضا ء خواسته های جنسی شوهرش کوشا باشد و دریغ نکند

18. شادی آفرین باشد با چهره ای باز و گشاده

19. امین باشد هم در عصمت وهم در امور شوهر

20. تا می شود نگاهش به نامحرم نیفتد ونامحرم نیز او را نبیند

21. در چهر چیز از مرد کم باشد 1)سن و سال 2)قد و قامت 3)مال و ثروت 4)حسب و فامیلی

2445 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.