مهریه و فلسفه آن

1. مهریه از سنت های کهن ازدواج های اسلامی است

2. چیزی یا مالی است که از خود مرد است که به عنوان هدیه به زن داده می شود

3. مهریه عطیه و پیشکشی به عنوان نشانه ای از صداقت مرد است

4. قرآن کریم با لطافت و ظرافت بی نظیر می گوید "واتوا نساء صدقاتهن نحله...." (سوره نساء آیه 4) کابین زنان را که به خود آنها تعلق دارد و عطیه و پیشکش است از جانب شما به آنها بدهید

5. چون قرآن از مهریه به عنوان صدقه یا صداق نام برده است نشانه راستین بودن علاقه مرد است

6. کلمه "هن" در آیه فوق نشان دهنده این است که مهریه برای خود زن است نه پدر، برادر یا مادر او

 کلمه (نحله) نشان دهنده ی این است که مهر هیچ عنوانی جز تقدیمی و پیشکش و عطیه و هدیه ندارد  .7

8. مهر از آنجایی پیدا شد که در متن خلقت نقش هر یک از زن و مرد در مسئله عشق مکمل نقش دیگری بود(زن، ناز می کند و مرد، نیاز)

9. مهر نتیجه تدبیر ماهرانه ای است که در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد وپیوند آنها به یکدیگر به کار رفته است

10. اولین مهریه ای که برای بشر انتخاب شد، آموزش احکام خداوند از طریق آدم به حوا بود که نشان دهنده ی بار تربیتی و معنوی مهریه است.

11. مهریه به احترام موافقت زن از تقاضای ازدواج مرد است که به او داده می شود

12. مهریه با حیا و عفاف زن یک ریشه دارد، به این معنی که زن خود را رایگان در اختیار مرد قرار ندهد.

13. مهریه نشانه صدق ایمان است.

14. مهریه مزد شیر دادن، نان دادن و بزرگ کردن دختر نیست

15. مهریه باعث بقاء خانواده و مانع فروپاشی آن است البته برای زندگی با مردان هوس بازی که بی دلیل همسر خود را رها نکنند و به سراغ زنان جوانتر و زیبا تر نروند

16. مهریه باعث تعادل اقتصادی می شود و خدایی ناکرده پشتوانه اقتصادی زن پس از طلاق خواهد بود

17. مهریه ناشی از احساسات و عطوفت آمیز مرد است نه از احساسات خشن و مالکانه او

18. فیض کاشانی در تفسیر صافی می نویسد: برخی مهر را هدیه خداوند به زنان نیز می دانند.

19. مهریه مختص انسانها نیست، مثلا زاغچه نو پس از بازدید آشیانه های مورد نظر به اتفاق همسر آینده اش به او یک حشره هدیه می دهد

20. توصیه اسلام این است که مهریه زن به مقداری باشد که مرد بتواند با آسودگی خاطر و رضایت قلبی آن را بپردازد

21. مهریه تجلی فطرت و طبیعت است، هدیه دادن به محبوب به معنی اظهار محبت و نشان دادن علاقه است

22. رسول اکرم (ص) می فرمایند: بهترین زنان امت من، زیبا ترین آنها از نظر چهره و کم مهریه ترین آنها هستند

23. امام صادق (ع): همانا از برکت زن کم بودن مهریه اش و از بد یمنی او زیادی مهریه اش است

24. مهریه زن را در برابر مشکلات احتمالی بیمه می کند و باعث آسودگی خاطر او می شود هر چند بیمه حقیقی ضمانت اخلاقی ست

25. امام علی علیه السلام: مهریه زنان را زیاد نکنید زیرا این عمل ایجاد دشمنی می کند

26.اگر مهریه کمتری خواسته شود مرد احساس می کند که رعایت حال او را کرده اند

27. بهتر است مهریه از جانب خانواده دختر کم درخواست شود و خانواده پسر در حد توان برآن بیافزایند

28. حدیث زیبایی از پیامبر اکرم (ص): ور زنی که مهریه اش را بعد از عقد و قبل از نزدیکی ببخشد خداوند متعال در عوض هر دینارش پاداش یک بنده آزاد کردن را بر او می نویسد، و اگر بعد از نزدیکی ببخشد این عمل نشانه عمق صفا و محبت است

2768 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.