مراسم عروسی

زمان عروسی زمان شادی و سرور است اما به هنگام پیمان مقدس و آسمانی عقد و نکاح باید از چند امور پرهیز شود

1. پرهیز از مشروبات الکلی که طبق قانون شرع مقدس اسلام حرام است

2. اجتناب از برگزاری مراسم در ایام عزای دینی که موجب هتک حرمت شعایر الهی است

3. دوری از اختلاط زنان و مردان

4. پرهیز از آرایش تند و زننده خانم ها و عرضه بر نامحرمان

5. محل نشستن حتی در سکوت برای برگزاری مراسم یکی نباشد

6. پرهیز از رقص زن برای مردان و یا در حضور نامحرم که به طور قطع حرام است

7. مراسم عروسی باید ساده صمیمی و به دور از تکبر برگزار شود

8. مستحب و نیکوست مراسم عروسی در شب برگزار شود

9. پیامبر اکرم (ص): روز جمعه روز رستگاری و ازدواج است

10. بیش از دو روز مراسم گرفتن برای عروسی و ولیمه دادن اسراف است و ریا

11. رسول اکرم(ص): غذا دادن و اطعام کردن هنگام عروسی و ازدواج از سنت های پیامبران است

12. امام صادق(ع):غذای عروسی از بوی بهشت بر آن وزیده می شود

13. لازم است که در مجس ولیمه عروسی فقرا و مساکین نیز دعوت شوند.

14. امام موسی بن جعفر فرمودند: پیامبر اکرم(ص) نهی فرمودند از خوردن غذا در آن مهمانی که فقط پولدارها را دعوت کرده اند و فقیران دعوت نشده اند.

15. در مراسم عروسی اسراف وتبذیر نکنید

16. در شب عروسی باید خانمی همراه عروس باشد و او را تا خانه داماد همراهی کند.

17. هنگام همراهی عروس به خانه وشوهر، ابراز شادی و حمد و ستایش خداوند نیکوست

18. مستحب است که به هنگام مشایعت عروس به خانه داماد تکبیر گفته شود

19.استفاده از نثار(نقل و شیرینی که بر سر عروس و داماد می ریزند) مشروع و نیکوست

20. خوردن نثار مکروه است اما استفاده از آن جایز

21. دف زدن در مراسم عروسی که مخصوص زنان و در بین خود آنهاست و بدون حضور مردها و فیلمبرداری مجاز است

22. پیامبر اکرم (ص): پروردگار مرا به عنوان رحمت و برکت جهانیان فرستاد و امر نمود که تار و فلوت و شراب و بتها را نابود سازم

23. پیامبراکرم(ص): هرکس به قصد تظاهر و خودنمایی، لباسی بپوشد، در روز قیامت خداوند لباس ذلت بر او می پوشاند

24. از دیگر آفات مراسم عروسی بدل شدن زنان  نظرپوشش و رفتار به زنان رقاصه و بدکاره است

25. پیامبراکرم(ص): کسی که خودش را به غیر ما شبیه سازد، از ما نیست، پس خود را به یهود و نصاری شبیه نسازید

2747 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.