عروس خانم ها بدانند

1. پس از ازدواج فقط به شوهر خود فکر کنید  و شوهر خود را با دیگران مقایسه نکنید

2. دشواری های زندگی بر دوش همسر شماست، پس او را با مهربانی و دلسوزی یاری کنید و آرامشبخش او باشید

3. در حضور شوهر خود از مرد دیگری تعریف نکنید و اوضاع او را به رخش نکشید

4. سعی کنید با آرایش، لباس، خوش زبانی، خوش رفتاری و زیبایی منزل همسر خود را جذب کنید

5. هر آنچه در منزل اتفاق می افتد نزد شما امانت است روا نیست آنچه بین شما و همسرتان می گذرد را به دیگران بگویید

6. شوهر خود را سرزنش، توهین و تحقیر نکنید، بویژه در برابر بستگان

7. گلایه و ناراحتی های خود را با متانت و گرمی، با شوهر درمیان بگذارید

8. شوهرتان هراز چند گاهی احتیاج به آزادی از قید و بندهای زندگی زناشویی دارد پس به او این فرصت را بدهید تا احساس بهتری داشته باشد

9. به ترقی و رشد شوهر خود کمک کنید

10. با رفتن او به سفر یا کنار دوستانش بودن مخالفت نکنید

11. هنگامی که همسرتان عصبانیت بیرون از خانه را به همراه خود می آورد خونسردی خود را حفظ کنید او در این حال بیشتر از همیشه به محبت شما احتیاج دارد

12. هنگامی که مرد از سر کار به خانه برمی گردد انتظار زنی زیبا و آراسته و معطر را دارد

13. سعی کنید غمخوار شوهرتان باشید وهنگامی که او از ناراحتی هایش برای شما می گوید او را پند و اندرز ندهید فقط گوش کنید

14. هنگامی که همسرتان دیر به خانه می رسد او را بازخواست نکنید بلکه از نگرانی و احساس خودتان از تاخیر او صحبت کنید

15. برای علاقه مند کردن مرد به خانه، در منزل به او سخت نگیرید و و بگذارید هنگامی که در خانه است بیشتر احساس آرامش کند

16. مردم به همان چشم به شوهرتان نگاه می کنند که شما او را معرفی می کنید پس سعی کنید او را به خوبی معرفی کنید

17. به شوهرتان بگویید که او همان مردیست که شما می خواستید

18. از پولی که شوهرتان در اختیارتان می گذارد کمی را پس انداز کنید برای روز مبادا که این کار موجب انس و الفت بیشتر می شود

19. برای شوهرتان خرج تراشی نکنید

20. اختلافها و مسائل خود را به بیرون از خانه نبرید

21. از اسراف و زیاده روی پرهیز کنید

22. از بذل و بخشش مال شوهر به دیگران بپرهیزید

23. در برابر شوهر خود غرور و تکبر نداشته باشید

24. ضعف های او را به رخش نیاورید و به او طعنه نزنید

25. به همسرتان امید بدهید

26. اسرار زندگی او را برای دیگران فاش نکنید

27. به شوهر خود وفادار باشید و همیشه او را تشویق و تحسین کنید

28. از خدمات و احسانش قدردانی کنید

29. بگذارید که شوهرتان احساس کند که پشتیبان شماست

30. تا حد امکان وسایل رفاه و آسایش او را فراهم کنید

31. در حضور جمع با احترام با صحبت کنید و به نظریاتش احترام بگذارید

32. به حرف بدگویان گوش ندهید و حامی شوهرتان باشید

33. به خویشاوندان او احترام بگذارید

34. هنگام بیماری همسرتان صبور باشید

35. سعی کنید با خوش رویی همسرتان را تشویق به انجام کاری بکنید نه با تحقیر و توهین

36. در سختی های زندگی با او بسازید

37. صبح ها پیش از همسرتان از خواب برخیزید تا هنگامی که او به سر سفره می آید کارهایتان را کرده باشید و ظاهری آراسته داشته باشید

38. سئوالات مکرر و بیربط از شوهرتان نپرسید اجازه دهید او خودش شروع به صحبت کند

39. بعد از مراجعت همسرتان به خانه کارهای خود را کنار بگذارید و در کنار او بنشینید

40. همسر خود را در معاشرت با اقوامش محدود نکنید و خودتان برای معاشرت با آنها پیشقدم باشید

41. نیازهای جنسی شوهر را بی پاسخ نگذارید

42. به گونه ای در مقابل او ظاهر شوید که چشم و دل او از دیگران سیر شود

43. توقعات خود را کم کنید تا تحملتان بیشتر شود

44. در مقابل رفتار شوهرتان طوری برخورد نکنید که مجبور به درغ گویی شود

45. در مورد شوهرتان زود قضاوت نکنید

3482 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.