1. دوستی یعنی همنشینی، معاشرت و گفت وگوی انسان با افرادی که به آنها علاقه و محبت دارد زیرا با غیر دوست معمولاً کسی قصد معاشرت ندارد.

2. پیامبر (صلی‏الله علیه واله وسلم) فرمود: «اساس عقل پس از ایمان، دوستی با مردم است».

3. رسول خدا (ص)  :محكمترين دستگيره ايمان عبارت است از دوست داشتن براى‏خدا و دشمن داشتن براى خدا.

4. مهم ترین مسئله اى که قرآن در دوستى به آن تأکید مى کند، تقوا و پرهیزگارى دوستانى است که آنان را برمى گزینیم.

5. رسول خدا (ص) :دوستى مومن با مومن براى خدا از بزرگترين شعبه‏هاى ايمان است

6. امام على عليه السلام : كسى كه دوستى ندارد، اندوخته‏اى ندارد .

7. امام على عليه السلام : دوست ، نزديكترين نزديكان است

8. امام على عليه السلام : دوستان يك روحند ، در چند پيكر .

9. رسول خدا (ص) : انسان بر دین دوستش خواهد بود ، بنابراین هر یک از شما دقت کند که با چه کسی دوست میشود.

10. امام علی (ع) : ناتوانترین مردم کسی است که از دوست گرفتن عاجز باشد و ناتوانترین از او کسی است که دوستی را که به دست آورده تباه سازد و از دست بدهد.

11. مولا علی (ع) : دوست هرکس راهنمای عقل اوست و سخن او دلیل فضل او. 

12. حضرت محمد (ص): انسان همراه کسی محشور میشود که او را دوست بدارد

13. مولا علی (ع) : خیر دنیا و آخرت در رازداری و دوستی با نیکان جمع شده است ، و شر و بدی در افشای راز و دوستی با اشرار گرد آمده است.

14. حضرت محمد (ص) : خوشبخت ترین مردم کسی است که با مردم بزرگوار دوستی و معاشرت کند. 

15. مولا علی (ع) : دوستی کسانی که به خاطر خدا دوستند ادامه پیدا میکند ، چون عامل آن دوستی ، دائمی است ( ولی ) دوستی برادرانی که به خاطر دنیا دوست شده اند بریده میشود ، زیرا عوامل آن دوستی ها زود از بین می رود.

16. پیامبر اکرم(ص): دین انسان تابع دین دوستش است

17. از حضرت امام مجتبی (ع) نقل است که دوست خوب را می توان در مساجد و جاهایی که اجتماع مسلمین است یافت

18.اهمیت داشتن دوست خوب، در این است که ارتباط داشتن با دوست خوب در حقیقت ارتباط با خداى متعال است

19. روح یک مومن، بقدرى مورد لطف خداوند است که شدتش از ارتباط نور خورشید با خورشید نیز بیشتر است.

20. پیامبر گرامی اسلام می فرمایند: دوسـت جایگاه اسرار و خاستگاه آرزوهاست

21. لقمان حکیم می فرماید: فرزندم بعد از تقوای الهی از گرفتن دوست شایسته در نگذر. 

22. پیامبر اکرم (ص): هر كس كه خداوند براى او خير بخواهد، دوستى شايسته نصيب وى خواهد نمود.

23. پیامبر اکرم (ص): هم نشين خوب، از تنهايى بهتر است و تنهايى از هم نشين بد بهتر است.

4203 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.