1. امام على عليه السلام : بدگمانى هرگز بر وجود تو چيره نشود ؛ زيرا جايى براى دوستى تو با كسى باقى نمى‏گذارد .

2. امام على عليه السلام : هركه درباره دوست خود خرده‏گير باشد، رشته دوستيش بگسلد .

3. امام صادق عليه السلام : اگر مى‏خواهى كه دوستى برادرت براى تو خالص بماند ، هرگز با او شوخى مَكن ، با او ستيزه مَكن ، به او فخر مفروش و با وى خصومت مَوَرْز .

4. امام هادى عليه السلام : ستيزه كردن ، دوستىِ ديرينه را برهم مى‏زند و گره محكم را مى‏گشايد . كمترين چيزى كه در ستيزه كردن هست ، اين است كه هر يك مى‏خواهد بر ديگرى چيره آيد و اين چيره‏جويى ، عامل اصلى بريده شدن پيوند دوستى است .

5. امام على عليه السلام : از هيچ دوستى مَبُر ، هر چند ناسپاس باشد .

6. امام سجّاد عليه السلام : حقّ همنشين اين است كه 

الف: با او به فضل و انصاف رفتار كنى

ب: به اندازه‏اى‏كه احترامت مى‏كند ، احترامش كنى .

ج: اجازه ندهى در هيچ بخششى پيشدستى كند و اگر پيشدستى كرد جبران كنى 

د: همانقدر كه دوستت دارد دوستش بدارى 

ه: اگر تصميم به گناهى گرفت او را از آن باز دارى

و:براى او مايه رحمت و مهر باش و باعث عذاب او مباش.

7. هرگز بخاطر دوستت ، از انجام وظیفه ای چشم مپوش

8. دوستان را در خلوت توبیخ کن و در ملاءعام تحسین .

9. در دوستی درنگ کن ، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش

10. هر بدی میتوانی به دشمن نرسان که ممکن است روزی دوستت گردد و هر سری داری با دوستت در میان نگذار که ممکن است روزی دشمنت گردد .

11. مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که همدیگر را به کارهای پسندیده وا می دارند و از کارهای ناپسند باز می دارند.

12. امام صادق (ع) :  کسی که دوستش را در کار زشتی ببیند و با اینکه توانائی دارد ، او را از آن باز ندارد ، به او خیانت کرده است ، و کسی از دوستی با نادان اجتناب نکند ، ممکن است همانند او گردد. 

13. مولا علی (ع) : با شرافت ترین جوانمردی ، خوب دوستی کردن است. 

14. مولا علی (ع): با دوستت مهربانی کن ، اگرچه تو را نافرمانی کند و با او ارتباط برقرار کن اگرچه به تو جفا کند. 

15. از حضرت محمد (ص)  سوال شد کدام همنشین بهتر است ؟ فرمود : کسی که دیدن او شما را به یاد خدا اندازد ، و گفتار او دانش شما را بیفزاید ، و کردار او شما را به یاد آخرت اندازد

16. مولا علی (ع) : دوستان و برادران دینی را به اندازه تقوایشان ( پرهیزکاری و دوری از گناه ) دوست بدارید. 

17. مولا علی (ع) : دوست خود را به وسیله نیکی کردن به او سرزنش کن. و بدی او را به وسیله بخشش به او دفع کن

18. امام صادق (ع) : هرگاه کسی را دوست داشتی او را بدان آگاه ساز ، زیرا اعلام محبت ، محبت را میان شما استوارتر میسازد

19. مولا علی (ع) : دوست انسان دوست واقعی نیست مگر اینکه در سختی ، و پشت سر و بعد از مرگ ، حقوق او را رعایت بنماید.

20. امام باقر (ع) : دوستى بيست ساله [نوعى‏] خويشاوندى است.

21. امام علی (ع): دوست، کسی است که از ظلم و تجاوزگری بازدارد و بر انجام خوبی و نیکی یاری کند.

22. امام علی علیه السلام: خوش اخلاقى  روزى  ها را زياد مى كند و ميان  دوستان  انس  و الفت  پديد مى آورد

23. امام علی (ع): عاجزترین مردم کسی است که از به دست آوردن دوست عاجز بماند و از او عاجزتر کسی است که دوستان به دست آورده را از دست بدهد. 

24. امام علی (ع): به خشم درآوردن و شرمنده ساختن دوست، مقدمه جدایی از اوست

25. امام علی (ع): هر چه محبت داری نثار دوستت کن اما هر چه اطمینان داری به پای او مریز.

26. پـیامبر خدا(ص ) فرموده است : مسلمان بر عهده برادر دینى خود سى حق دارد که ازآنها پاک نـمـى شـود مگر آن که آنها را ادا کند یا عفو شود .

- از لغزش او بگذرد

- بر اشک او ترحم کند

- عورتش را بپوشاند

- از تقصیرش چشم پوشد

- پوزش او را بپذیرد

- بدگویی از او را رد کند

- پیوسته او را اندرز دهد

- دوستی او را حفظ کند

- میثاق او را رعایت کند 

- در صورت بیماری عیادتش کند

- بر جنازه اش حاضر شود

- دعوتش را اجابت کند

- هدیه اش را بپذیرد

- بخشش او را تلافی کند

- نعمتش را شکر گذارد

- به خوبی یاریش کند

- ناموسش را حفظ کند

- حاجتش را انجام دهد

- در خواستش را برآورد

- عطسه اش را یرحمک الله بگوید

- گمشده اش را راهنمایی کند

- سلامش را پاسخ گوید

- گفتارش را با او نیکو کند

- دوست او را دوست بدارد و با او دشمنی نکند

- او را چه مظلوم باشد یا ظالم، یاری کند

- یاری او در صورتی که ظالم باشد این است که او را از ستمگری باز دارد

- و یاری از در صورت مظلومیت آن است که در گرفتن حقش به او کمک کند

- او را به دشمن تسلیم نکند

- او را خوار نسازد

- آنچه را برای خود می خواهد برای او نیز بخواهد، و آنچه را برای خود ناخوش دارد برای او نیز ناخوش بدارد

2373 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.