بر اساس آیه 67 سوره زخرف در قیامت همه دوستى ها به دشمنى تبدیل مى شود مگر دوستى پرهیزگاران

دوستان ناپرهیزگار با گمراه ساختن هم، باعث گرفتارى یکدیگر به عذاب الهى مى شوند.

1)     دوست ما باید از خدا بترسد و نباید کسى باشد که با گمراهى خود، باعث انحراف ما گردد

2)     پيامبر خدا صلى الله عليه وآله: آدمى بر آيين‏ دوست خود است ؛ پس هريك از شما مواظب باشد كه با چه كسى دوستى مى‏كند .

3)     امام على عليه السلام : هر انسانى ، به همانند خود گرايش دارد .

4)     پيامبر خدا صلى الله عليه وآله : خوشبخت‏ترين مردم كسى است كه با مردمان بزرگوار بياميزد .

5)     امام على عليه السلام : بيشترين صلاح و درستى ، در همنشينى با خردمندان و صاحبدلان است .

6)     امام على عليه السلام : هركه تو را به سراى جاويدان فرا خوانَد و در راه كار كردن براى رسيدن به آن سرا ياريت رساند ، همو دوست دلسوز است .

7)     امام صادق عليه السلام : با كسى يار شو ، كه به او آراسته شوى ، با كسى يار مشو كه به تو آراسته شود .

8)     امام على عليه السلام : دوست راستين كسى است كه تو را در بر طرف كردن عيبهايت راهنمايى كند ، در غيابت هواى تو را داشته باشد و تو را بر خودش ترجيح دهد .

9)     پيامبر خدا صلى الله عليه وآله : بهترين ياران كسى است كه ناسازگاريش اندك باشد و سازگاريش بسيار .

10)نشان دوست نیکو آن است که خطای تو بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشکار نکند

11)مولا علی (ع) :  برترین دوست و برادر تو کسی است که در کار خیر سبقت گیرد و تو را هم به سوی خیر بکشاند ، و تو را به نیکی فراخواند و یاری کند

12)امام صادق (ع) : محبوبترین برادرانم نزد من کسی است که عیبهای مرا پیش من هدیه آورد ( و آنها را به من گوشزد کند.)

13)حضرت محمد (ص) :  همنشین شایسته همانند عطر فروش است ، اگر چیزی به تو ندهد بوی عطرش به تو خواهد رسید. 

14)مولا علی (ع) : بهترین برادران تو کسی است که با راستگویی خود تو را به راستگویی دعوت کند و با اعمال نیک خود تو را به بهترین کارها فرا خواند. 

15)مولا علی (ع) : بهترین دوست تو کسی است که تو را شیفته آخرت کند ، و نسبت به دنیا بی رغبت کند و تو را در فرمانبرداری از خدا کمک کند.

16)دوست خوب دوستی است که دیدن او شما را به یاد خدا بیاندازد، به‌طورى که هنوز حرفى نزده، کارى نکرده، ولى همین که او را مى‌بینید، به یاد خدا مى‌افتید.

17) دوست خوب دوستی است ‌که وقتى حرف مى‌زند، شما را به لهو و لعب دعوت نکند، بلکه حرف زدنش علم و دانش شما را زیاد مى‌کند، یک مسئله، حکم الهى یا حدیث را به شما بیاموزد

18)با کسانى رفت و آمد کنید که کارهایشان شما را به سوى آخرت تشویق مى‌کند

19)امام صادق (ع) می فرمایند با افرادی با چنین مشخصات دوستی کن

1. اينكه نهان و عيانش براى تو يكسان باشد.

2. اينكه زيب و زينت تو را زينت خود داند ، و زشتى تو را زشتى خود شمرد.

3. اينكه رياست و دارائى حالش را نسبت بتو تغيير ندهد.

4.  اينكه از آنچه توانائى دارد نسبت تو دريغ نكند.

5. كه همه خصلتها را در بردارد اينكه هنگام بيچارگى و پيش آمدهاى ناگوار تو را رها نكند

22)  پیامبر بزرگوار(ص ) فرموده است : از دانشمندان بپرسید و با حکیمان گفتگو کنید و بافقیران همنشین شوید. این دستور براى آن است که پرسش از دانشمندان سبب تهذیب نفس و پاکیزگى عقل , وگفتگو با حکیمان و خردمندان موجب روشنى فکر, و همنشینى با فقرا, باعث سرکوبى نفس است

23) حضرت علی علیه السلام : هر كس در انتخاب برادران (دوستان) امتحان را مقدم ندارد، فريب خوردگى او را به مصاحبت با بدكاران مى كشاند.

3876 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.