علت برقراری رابطه دوستانه ناسالم دختر و پسر

1.ضعف ایمان به روز رستاخیز

2. عدم رعایت دستورات اسلامی همچون حجاب.

3. دختران به طور غریزی دوستدار جلوه گری و زیبایی هستند

4. ضعف پسران در کنترل قوای طبیعی جنسی

5. وجو دالگوهای منحرف و بهره برداری جوانان از آن الگوها

6. انگیزه های غیر متعارف در برقراری ارتباط با جنس مخالف مثل اثبات بزرگی

7. تحریک و تشدید قوای جنسی و بسته بودن راه ارضای آن به طور متعارف (ازدواج)

8. بلوغ زودرس که از پیامد های الگوهای نامناسب زندگی مدرن امروز است.

9. تفریح، تنوع طلبی و عیاشی های غیر اخلاقی

10. به علت فراوانی اینگونه روابط در اجتماع و کم نیاوردن از دیگران

11. عوامل اجتماعی چون بی کاری جوانان

12. عدم وجود سرگرمی های سالم اجتماعی

13. سستی بنیان برخی خانواده ها

14. درک متقابل دو نسل والدین و فرزندان

15. بی اعتنایی خانواده ها به احساسات و نیازهای فرزندان

16.عدم حمایت خانواده از فرزندان پس از ارتکاب به برخی ازخطاها

17. عدم توانایی تشخیص دوست خوب و بد.

2270 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.