پیامدهای روابط نامشروع

1. زنا مانع رسیدن روزی حلال مقرر شده به انسان می شود.

2. رواج زنا در اجتماع بلای زلزله را در پی دارد.

3. زنا باعث ویرانی خانه و دوری برکت می شود.

4. کسی که عادت به زنا کاری داشته باشد در روز قیامت همچون بت پرست با او برخورد می شود.

5. زنا موجب فقر و تنگدستی و کوتاهی عمر می شود

6. زنا کار با لذت بردن از زنا موجبات خشم خداوند را فراهم می آورد.

7. پیامبر گرامی اسلام: هرکس گناهی را انجام می دهد در حالی که خندان و شاد است وارد آتش جهنم و دوزخ می شود در حالی که گریان است.

8. زنا کار همیشه نگران برملا شدن رازش در میان مردم و بی آبرویی ست.

9. ارتباطات نامشروع همیشه برای عمل کننده به آن حسی همچون افسردگی، پریشان حالی و ضعف را به همراه دارد.

10.ارتباط نامشروع سسب سرکشی نفس و افسار گسیختگی روح می شود.

11. فرق ازدواج با عمل به خلاف عفت مثل فرق بین غذای سالم و غذای فاسد است.

12- ایجاد حس ناامنی در خانواده و بالا رفتن آمار طلاق از پیامدهای ناشی از زنا می باشد

13- ازدیاد ناهنجاریهای اجتماعی از اثرات زنا است

2337 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.