نمره شمادر رفتار با پدر ومادر

1.پیروی از فرمایشات آنها و اجتناب از نا فرمانی از آنها

2.جز دستور خدا و پس از ازدواج دستور شوهر انجام دستور هیچ کس بر پدر و مادر مقدم نیست

3.نیکی و احسان نمودن به پدر و مادر با گفتار و کردار

4.داشتن فروتنی و تواضع در مقابل پدر و مادر

5.پرهیز از اخم کردن، فریاد زدن و بی احترامی به آنها

6.به هنگام سخن گفتن با آنها مهربانی کنید از درشتی بپرهیزید

7.به هنگام سخن گفتن آنها با تواضع سراپا گوش باشید

8.هرگز کلامشان را قطع نکنید

9.هرگز سخنانشان را با تندی رد نکنید یا تکذیب نکنید

10.با پدر و مادر خود مشاجره، کشمکش و جدال نکنید

11.به آنها نشان دهید که از راهنمایی ها و صحبتهای آنها شاد و خشنود شدید

12.پرهیز از ابراز اندوه و به ستوه آمدن از دست آنها

13.پرهیز از اخم و ترشرویی به هنگام رو به رو شدن با آنها

14.تا می توانید به آنها اظهار محبت کنید

15.با ادب و احترام در محضر پدر و مادر خود  بنشینید

16.هرگز به خاطر احسان و نیکی که به آنها کردید منت نگذارید

17.خوبی هایتان را به رخ پدر و مادرتان نکشید

18.به هنگام انتخاب یکی از آن دو، حق مادر را بر پدر مقدم بدانید

19.اجازه خواستن از آنها و مشورت با آنها در امور مهم زندگی تان

20.به هنگام نیاز، به یاریشان بشتابید

21. در یک ظرف با آنها هم غذا نشوید. (کراهت دارد)

22. زود تر از آنها در مجلس ننشینید

23. جای بهتر را در مجلس، به آنها اختصاص دهید

24. جلوتر از آنها راه نروید.

25. هرگز به خاطر تحصیلات پایین آنها را سرزنش نکنید

26. فراموش نکنید که پدر و مادر، شما را پروریده اند

27. از تجارب زندگی آنان در زمینه های مختلف استفاده کنید

28. در صورت دیدن اشتباه، خطایشان را به رخ آنها نکشید و در صورت لزوم سعی کنین به بهترین شکل ممکن به آنها اشکالشان را برسانید

29. از خطاهای احتمالی آنان درگذرید و فراموش نکنید که آنان زیاد شما را بخشیده اند

30. هنگام غذا خوردن، زودتر از آنها دست به سفره نبرید

31. بعد از ازدواج و استقلال در زندگی، از احوالات آنان مرتب جویا شوید

32. تا جایی که ممکن است خواسته های آنان، در راس رسیدگی امور شما باشد.

33. فراموش نکنین که دعای پدر و مادر، خصوصا مادر مستجاب است

34. رفع گرفتاریهای متعدد زندگی با دعای پدر و مادر برطرف می گردد.

35. به صورت شفاف، از والدینتان بخواهید که برایتان دعا کنند. (مخصوصا هنگام مشکل)

36. کاری نکنید که عاق والدین شوید

37. اگر پدر و مادرتان در قید حیات نیستند، از آنها فراموش نکنید و حتما برایشان خیرات کنید

38. فراموش نکنید برخی بعد از مرگ، عاق والدین می شوند (با فراموش کردن آنها)

39. برای آنها دعا کنین

40. اگر وسیله ی نقلیه دارید، سعی کنین بهترین صندلی را به پدر و مادر اختصاص دهید.

41. به فرزندان خود بیاموزید که به پدر و مادر شما کمال احترام را داشته باشند.

42. فراموش نکنید که هر طور با پدر و مادر خود رفتار کنید، فرزندانتان با شما همان رفتار را خواهند داشت.

43. بعد از پیری، جای پدر و مادر در خانه ی سالمندان نیست

44. فراموش نکنید که جایگاه پدر و مادر در قرآن، بعد از اصل توحید آمده است.

45. داستان جوانی که همنشین حضرت موسی (ع) در بهشت شد (به خاطر دعای مادرش) را فراموش نکنید.

46. خالی از لطف نیست که در اوقات آزادتان سری به انبوه احادیث، در خصوص چگونگی احترام به پدر و مادر بزنید

47. همیشه خواسته والدینتان را بر خواسته خود مقدم دارید.

48. در اختلافات احتمالی پدر و مادرتان، به نفع یکی و به ضرر دیگری جبهه نگیرید. (وظیفه ی فرزندی خود را در مقابل هر دو انجام دهید)

49. اگر اختلافات پدر و مادرتان حاد شد، قبل از انجام هر گونه رفتار یا عمل حتما از مشاور کمک بگیرید.

50. اجازه دهید پدر و مادرتان خود مشکلاتشان را حل کنند.

51. سعی نکنید برای پدر و مادر نقش معلم را بازی کنید.

52. در کج خلقی ها و یا بدرفتاریهای احتمالی آنها صبور باشید.

53. اگر خدای نکرده پدر و یا مادرتان به مواد مخدر اعتیاد دارند، برای تنظیم رفتار خود با آنان، حتما به مشاور رجوع نمایید.

54. اگر گاهی بعد از ازدواج، نظر پدر و مادر بر خلاف مصالح زندگی شما بود، سخن آنان را با آرامش گوش کنید و به ظاهر احترام گذاشته اما در عمل کاری که به صلاح زندگیتان است را انجام دهید.

55. در اختلافات احتمالی بین پدر و مادر با همسر و یا فرزندتان، سعی کنید از مهارتهای رفتاری استفاده کنید که به هیچ کدام از طرفین آسیبی وارد نشده و یا آسیب به حداقل برسد.

56. سعی کنید با مشاوره و مطالعه کتب مختلف، مهارتهای رفتاری خود را افزایش دهید.

57. هرگز پدر و مادرتان را با نام کوچکشان صدا نکنید.

58. به یاد داشته باشید که قرآن فرمود حتی اجازه ی گفتن کلمه "اف" به آنها را ندارید.

احادیث

1.امیرمومنین علی (ع) فرمودند: بزرگترین ومهمترین تکلیف الهی نیکی به پدر و مادر است

2.امام صادق (ع) فرمودند: برترین کارها عبارت است از: 1- نماز دروقت 2- نیکی به پدر و مادر
3- جهاد در راه خدا .

3.از پیامبرگرامی (ص) سوال شد محبوب ترین کار پیش خدا کدام است؟فرمود: نماز دروقت ، گفتم : بعدازآن چه چیز؟ فرمود: نیکی به پدرومادر ،گفتم :بعد از آن چه چیز، فرمود:جهاد در راه خدا

4.پیامبر خدا(ص) فرمود: هر فرزند نیکوکاری که بامهربانی به پدر و مادرش نگاه کند در مقابل هر نگاه ثواب یک حج کامل مقبول به او داده می شود. سوال کردند حتی اگر روزی صدمرتبه به آنها نگاه کند؟ فرمود:آری خداوند بزرگ تر و پاک تراست

5.امام رضا(ع)فرمودند: خداوندمتعال فرمان داده سه چیز همراه سه چیز دیگرانجام گیرد:
1- به نماز همراه زکات فرمان داده است، پس کسی که نماز بخواند وزکات نپردازد نمازش نیز پذیرفته نمی شود.

6. به سپاسگزاری ازخودش به پدر و مادر فرمان داده است پس کسی که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، خدا را شکر نکرده است.

7. به تقوای الهی فرمان داده وبه صله رحم ،پس کسی که صله رحم انجام ندهد تقوای الهی را هم به جا نیاورده است.

8.امام صادق (ع)فرمودند: نیکی به پدر و مادر نشانه شناخت شایسته بنده خداست. زیرا هیچ عبادتی زودتر از رعایت حرمت پدر و مادر مسلمان به خاطر خدا انسان را به رضایت خدا نمی رساند

9.پیامبر خدا(ص) فرمود: کسی که دستور الهی را در مورد پدر و مادر اطاعت کند،دو درب از بهشت به رویش بازخواهد شد، اگر فرمان خدا را در مورد یکی از آنها انجام دهد یک درب گشوده می شود.

10.پیامبراکرم(ص)فرمود: بنده ای که مطیع پدر و مادر و پروردگارش باشد، روز قیامت در بالاترین جایگاه است

11.دوستى پدر خویش را حفظ کن و رشته آن را مبر که خداوند نور تو را خاموش میکند.

12.چهار کس را خداوند ببهشت درنیارد و از نعیم آن نچشاند، شرابخوار و رباخوار و آن کس که مال یتیم بناحق خورد و آن کس که که پدر و مادر از او ناخشنود باشند.

13.بزرگترین گناهان بزرگ شرک بخدا و قتل نفس و بد رفتارى با پدر و مادر و شهادت دروغ است.

14.مادر خود، مادر خود، مادر خود را رعایت کن، سپس پدر خود را و پس از آن کسانى را که بتو نزدیکترند.

15.مقام یکى را در بهشت بالا برند و گوید این مقام از کجا براى من حاصل شد؟ گویند فرزندت براى تو آمرزش طلبید.

16.خداوند بوسیله نیکى با پدر و مادر عمر انسان را فزون میکند.

17.دو چیز است که کیفر آن را در دنیا مى دهند ظلم و بد رفتارى با پدر و مادر.

18.نیکى با پدر و مادر جاى جهاد را مى گیرد.

19.نیکى با پدر و مادر عمر را افزون کند و دروغ روزى را کاهش دهد و دعا قضا را دفع کند

20.با پدران خود نیکى کنید تا فرزندانتان با شما نیکى کنند و عفیف باشید تا زنان شما عفیف باشند.

21.سه دعا بدون شک مستجاب مى شود، دعاى ستمدیده و مسافر و نفرین پدر در حق فرزند.

22.سه چیز است که هیچ کس بترک آن مجاز نیست، نیکى با پدر و مادر مسلمان باشند یا کافر وفاى بعهد براى مسلمان یا کافر و رد امانت مسلمان یا کافر.

23.سه کار است که هر کس بکند خطا کار است هر کس پرچمى جز در راه حق برافرازد، یا با پدر و مادر بدى کند، یا با ستمگرى راه سپرد تا او را یارى کند.

24.سه چیز است که در هر که باشد خداوند وى را پناه دهد و ببهشت برد، مدارا با ناتوان و مهربانى با پدر و مادر و نیکى با زیر دست

25.دعائى که پدر براى فرزند کند مانند دعائیست که پیغمبر براى امت خود میکند.

26.پنج چیز کمر شکن است، بد- رفتارى با پدر و مادر و زنى که شوهرش بدو اطمینان دارد ولى بدو خیانت کند و پیشوائى که مردم او را اطاعت کنند ولى او خدا را اطاعت نکند و مردى که وعده دهد و تخلف کند و بد گوئى شخص در باره نسب مردم.

27.پنج چیز است که خدا مرتکب آن را زود کیفر میدهد ستم و خیانت و بد- رفتارى با پدر و مادر و بریدن از خویشاوندان و حق نشناسى.

28.خدا رحمت کند پدرى را که فرزند خود را کمک کند تا با پدر نیکى تواند کرد.

29.خدا رحمت کند کسى را که هنگام فروش سهل انگار باشد و هنگام خرید سهل انگار باشد و هنگام پرداخت سهل انگار باشد و هنگام طلب سهل انگار باشد.

30.خاک بر سرش، خاک بر سرش خاک بر سرش که پدر و مادرش یکى یا هر دو پیش او به پیرى رسند و او بهشتى نشود.

31.صدقه به موقع و نیکوکارى و نیکى با پدر و مادر و پیوستگى خویشاوند بدبختى را بخوشبختى مبدل کند و عمر را افزایش دهد و از مرگ هاى بد جلوگیرى کند.

32.اطاعت پدر اطاعت خداست و نافرمانى پدر نافرمانى خداست.

33.کسى که مطیع پدر و مادر و پروردگار خویش باشد در اعلاى بهشت است.

34.جهاد آن نیست که مرد در راه خداى والا شمشیر زند، بلکه جهاد آن مى کند که بار زندگى پدر و مادر و فرزند مى برد، هر که بار زندگى خویش مى برد که از مردم بى نیاز شود جهاد مى کند.

35.تملق گفتن جز از پدر و مادر و پیشواى عادل روا نباشد و نکوئى جز پیش شرافتمند و دیندار بثمر نرسد.

36.هر که نگاه خشمگین سوى پدر خویش افکند از فضیلت نیکى با وى بى نصیب است.

37.هر که از روى مهربانى بصورت پدر و مادر خویش نظر کند خدا بپاداش آن براى وى حج مقبول نیکوئى رقم زند.

38.هر که بپدر خویش ناسزا گوید ملعونست و هر که بمادر خویش ناسزا گوید ملعونست.

39.هر که روز آغازد و در کار پدر و مادر خویش مطیع خدا باشد، دو در از بهشت بر او گشوده باشد و اگر یکى باشد یکى.

40.هر که پدر و مادر خویش را خشنود کند خدا را خشنود کرده و هر که پدر و مادر خویش را خشمگین کند خدا را خشمگین کرده است.

اگر به پدر و مادر خود احترام کنید...

1.بخش اندکی از دین خود را به آنها ادا کردید

2.به یکی از واجباتی که خداوند دستور داده عمل کردید

3.خداوند را راضی کردید

4. خودتان را خشنود کردید

5.زندگی تان را شیرین کردید

6.کارهایتان را آسان نمودید

7. عمرتان را پر برکت نمودید

8. از دعای خیر پدر و مادر بهرمند شدید

9.خوشبختی و عاقبت بخیری را برای خود برگزیدید

10.از گرمای مهبت پدر و مادر سیراب شدید

11.از تجربیات سودمندشان بهره بردید

12.از مصیبتها و بلایای بزرگ زندگی در امان ماندید

13. از خشم خدا در امان ماندید

14.از خواری و ذلت در دنیا و آخرت در امان ماندید

15.خداوند به وعده ی نظر کردن در روز قیامت در قبال شما عمل می کند

16.در آینده نیز از محبت فرزندان خودت بهره مند می شوی

10323 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.