آسیبهای عزاداری بانوان

1.چون زنان از احساس و عواطف بیشتری نسبت به مردان برخوردارند از این موضع بیشتر در معرض آسیب هایی ازجمله خرافات در مجالس عزاداری امام حسین (ع) قرار می گیرند.

2. زنان بیش از مردان به مسائل مذهبی گرایش دارند و این موضوع درباره همه زنان اعم از مسلمان و غیرمسلمان صدق می کند.

3. بخشی از جامعه زنان به دلیل دغدغه های زیاد از مسائل فرهنگی جامعه غافل هستند

4. اقبال بیش از حد زنان به مداحی و استقبال آنان از روایات بی مأخذ را که توسط مداحان ارائه می شود،از مواردی ست که موجب بروز آسیب های جدی به مجالس عزاداری بانوان می شود.

5. حضور طولانی مدت زنان در این مجالس و غفلت از وظایف زناشویی آنان از دیگر آسیبهایی است که به این مجالس وارد می کند

6. صرف هزینه های هنگفت از جمله رفت وآمدها و نزورات متعدد در این کونه مجالس آسیب رسان است

7. اتلاف وقت و نبود برنامه ریزی صحیح به هنگام برگزاری اینگونه مراسمات نیز به گونه ای دیگر آسیب رسان است

8. سودجویی مالی که متاسفانه توسط برخی از برگزارکنندگان این گونه مراسمات صورت می گیرد

9. نداشتن استراتژی واحد و فقدان حضور متولی خاص در کشوربرای متحد کردن اینگونه مجالس نیز سبب بروز برخی مشکلات می شود

10. تأثیرات کوتاه مدت و هیجانی اینگونه مجالس از دیگرمعایب مجالس نامناسب عزاداری است

11. خودجوش بودن مراسم عزاداری بانوان و ترویج ناقص مسائل عرفانی توسط برخی از مبلغان نیز بخش عظیمی از آسیبها را دربر می گیرد

12. درشرایط کنونی برخی از این مجالس محل مناسبی برای حضور دختران جوان نیست زیرا مطالب ارائه شده توسط مبلغان، به ویژه مداحان، دوگانگی را در ذهن آنها ایجاد می کند که در برخی موارد بسیار زیانبار است

13. ترویج مد و آشنایی با آخرین مدل های ارائه شده در بازاراز جمله برکات مجالس بی پایه و بنیان است

14. در بیشتر مراسماتی که توسط زنان اداره می شود سطح آگاهی و اطلاعات مهم نیست و آنچه که مورد توجه است شیک پوشی و پای بندی به مد روز است

15. تحریف وقایع عاشورا به ویژه در بیان رسالت حضرت زینب(س) از جمله مواردی است که به وضوح در این مجالس اتفاق می افتد

16.اضافه کردن تجربیات شخصی برخی افراد و ارائه آن به دیگران آن هم به نام دستورات دین و ائمه ازجمله بزرگترین مشکلات اینگونه مجالس است

17.ترویچ برخی اخلاقیات منفی و نسخه پیچی های خرافاتی در اینگونه مجالس به وضوح دیده می شود.

18.ترویج خصلت نکوهیده ی چشم و هم چشمی که گاهی سبب ویرانی اساس برخی خانواده ها می شد

19.رواج غیبت، دهن بینی، تهمت وریختن آبروی دیگر مومنان به واسطه محمل های عزاداری کنترل نشده

20.گاهی شرکت در اینگونه مجالس تبدیل به عادت و نوعی تفریح می شود که آفت اجرو ثواب عزاداریست  

948 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.