نمره شما در انجام وظایف نسبت به خواهر یا برادرتان

1.رفتار پدر و مادر در خانواده آیینه تمام نمای برخورد دیگر اعضای خانواده با یکدیگر است

2.خواهران و برادران باید در تایید و تکریم شخصیت یکدیگر بکوشند

3.خواهر یا برادر شما به واسطه هم رحم بودن با شما حقوقی بر شما دارند که باید رعایت شود

4. یکی از این حقوق یاری رساندن و حمایت یکدیگر است

5. دیگری خیر خواهی برای اوست

6. از دیگر وظایف می توان از ابراز محبت به یکدیگر یاد کرد

7. نصیحت به جا و عاقلانه از دیگر وظایف خواهر و برادریست

8.نیکی در عمل با هدایت به راه خدا و نهی از راه شیطان نیز از جمله این وظایف است

9.با کلام زیبا و لحن خوش با آنها صحبت کنید

10. وقتی را به گفتگو با آنها صرف کنید حتی اگر برای بازگویی مشکلات باشد

11.در برخورد با یکدیگر غرور، تکبر و خودبینی را کنار بگذارید

12.احوال درونی یکدیگر را جویا شوید

13.به هنگام درخواست کمک به یاری او بشتابید

14.رعایت احترام بزگتری در روابط بین خواهر و برادر از بزرگترین حقوق است

15. بدانید که به گفته امام سجاد خواهر و برادر تو به منزله دست تو هستند که می توانند تو را یاری کنند

16. هيچ گاه از خواهر وبرادر بـه عنوان سلاحي براي معصيت و نافرماني خداونـد استفاده نكنید

17. به كمك و استعانت خواهر یا برادرت بر مردم ظلم روا مدار

18.  آنها را در مسيـر مبـارزه با هواهـا و هوسهاي شيطاني و غلبـه بر دشمنانشان تنها نگزارید

19. بين آنها و شيطانهاي كه ميخواهند آنها را از راه خـدا دور نمايند  حايل و پـرده باشید و هيچ گاه نصيحت و راهنمائي خودت را از آنها دريغ نکنید

20.در ارشادشان به سوي خداونـد از هيچ سعي و تلاشي دريغ نكنید

21.فراموش نکنید که  برادران و خواهران تكيه گاه همديگر هستند

22. برادران و خواهران عزت و قوت هم ديگر و سبب حفظ آبرو و حيثيت يكديگر مي باشند

23. فراموش نکنید که حق را زمانی رعایت کردید که برادر یا خواهرتان را فقط در اجرای حق حمايت و ياري کنید

24.پیامبر اکرم (ص): برادر و خواهرت را ياري كن چه ظالم باشد يا مظلوم ؛اگر ظالم است اورا از ظلم به ديگران باز دار و اگر مظلوم است اورا ياري كن و دست ظالم را از او كوتاه گردان

25. پیامبر اکرم(ص) حق برادر بزرگتر بر برادران و خواهران كوچك تر مانند حـق پدر بر فرزند است چنانكه حق خواهر بزرگتر بر خواهران و برادران كوچكتر مانند حق مادر بر فرزند مي باشد.

26. نسبت به بدیهای احتمالی آنان، روحیه گذشت داشته باشید.

27. اگر خدای ناکرده آنان با شما قطع رابطه کردند، شما این کار را نکنید.

28. اگر امکان حضور فیزیکی در منزل آنان را ندارید، از وسائل ارتباط جمعی برای جویا شدن از حال آنان استفاده کنید.

29. برای برادرزادگان و خواهرزادگان خود وقت بگذارید و ساعاتی را با آنان بگذرانید.

30. سعی نکنید که فرزندان خود را با برادرزاده یا خواهرزاده تان مقایسه کنید.

31. اگر اختلاف طبقاتی بین شما و برادر و یا خواهرتان هست، اگر شما متمول هستید، از رسیدگی و کمک در امور آنان غفلت نکنید.

32. اگر اختلافات فرهنگی با یکدیگر دارید و برای فرزندانتان ارتباط با آنان ایجاد مشکل می کند، می توانید روابط خود را مدیریت کنید نه اینکه قطع رابطه کنید.

33. جلسه خانوادگی (هفته ای یکبار) در اینگونه موارد می تواند بسیار ره گشا باشد که ضمن صله رحم، روابط فرزندانتان نیز کنترل شده است.

34. اگر برادر و یا خواهر کوچکتر دارید، در امور درسی به آنان کمک کنید.

35. هدیه به برادر و خواهر بسیار سفارش شده و باعث ایجاد و یا افزایش محبت می گردد.

36. در صورت پرخاشگری برادر و یا خواهرتان، شما صبور باشید و سعی کنید با آرامش با آنان برخورد نمایید.

37. در اتفاقات روز مره زندگی، حق انتخاب اول را به آنان دهید.

38. هرگز سعی نکنید که برادر و یا خواهرتان از شما رنجیده خاطر باشند و با همین روحیه بزرگ شوند.

39. از نشان دادن رفتارهای حاکمیتی و ظلم نسبت به برادر و یا خواهر کوچکترتان خودداری کنید.

40. بدانید که ظلم شما، مانند دانه ای است که در دل برادر و یا خواهر کوچکترتان می کارید که ممکن است برخی آثار آن را سالها بعد مشاهده نمایید.

41. فراموش نکنید که ارزش برادری و خواهری بسیار بیشتر از این است که بخواهید به خاطر اختلافات مالی آن را نابود کنید.

42. صحبتها و گله های احتمالی همسرتان، باعث نشود که شما رابطه خود را با برادر و یا خواهرتان قطع کنید.

43. در جمع بین همسر و برادر و خواهرتان، از مهارتهای رفتاری استفاده کنید و در موارد حاد، حتما از مشاور کمک بگیرید تا خدای نکرده نه زندگیتان دچار مشکل شود و نه رابطه با برادر و خواهرتان.

21719 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.