استفاده از تکنیک تکرار

به یاد داشته باشید که حفظ قرآن باید با داشتن تصویر قوی از آیه و صفحه یا صفحاتی که در کلاس و یا بر اساس مطالعات خودتان بوجود آمده، شروع شود. بدین سان که:

- ابتدا آیه را در صورت طولانی بودن (بیش از یک خط) آن را برای خود بخش بخش کنید ( برای وقف و ابتدا حتما با استاد قرآن مشورت کنید)

- سپس با در نظر داشتن مفهوم هر قسمت، آن را سه بار  بلند تکرار کنید در حالی که با چشم، آن را از روی قرآن دنبال می کنید. تأکید می شود که تن صدای شما حتما بلند باشد و قرآن را هرگز آهسته و یا ذهنی حفظ نکنید.

- سپس چشم خود را از قرآن برداشته و آن قسمت را، بدون نگاه به خط قرآن، تکرار کنید و بعد با همین شیوه منتقل به بخش بعدی می شوید.

- بعد از اتمام هر بخش، مجدد از ابتدای آیه، همه ی بخشهای آیه را بدون نگاه به خط قرآن بخوانید و به همین سبک تا آخر آیه.

- بعد از اتمام هر آیه، مجددا از اول صفحه، تمام آیات را پشت سر هم تلاوت نموده تا ارتباط بین آیات و جایگاه آنها در صفحه، در ذهن شما ماندگار شود.

لازم به ذکر است که تعداد تکرار هر بخش، بستگی به آمادگی ذهنی شما دارد. برخی نیاز به تکرار پنج باره و یا ده باره دارند و برخی بیشتر . طبیعی است که هر چه تکرار اولیه بیشتر باشد، کیفیت حفظ شما مطلوب تر خواهد شد.

استفاده ی بهینه از توانایی بصری (نگاه مستقیم چشم به خطوط قبل از حفظ) در کیفیت حفظ آیات، بسیار تأثیر گذار و مهم است.

3492 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.