استفاده امکانات آموزشی و کمک آموزشی

استفاده امکانات آموزشی و کمک آموزشی از قبیل نوار، سی دی، نرم افزار،  سایتهای تخصصی حفظ و .. می تواند کمک شایانی به حافظ در کیفی تر شدن محفوظات و یا حفظ اولیه بنماید.

با توجه به تنوع محصولات قرآنی در زمینه های آموزشی، طبیعی است که هر کدام از آنها دارای سبک و سیاق خاص خودشان می باشند که حافظ باید به آن توجه داشته باشد.

پیشنهاد نمی شود که همزمان با چند سبک آموزشی، خود را درگیر نمایید، بلکه بعد از تحقیق و بررسی، یک شیوه ی آموزشی را انتخاب و بر اساس همان روش، حفظ خود را ادامه دهید.

نکته ی  مهم دیگر در استفاده از نوار و سی دی این است که بعد از حفظ اولیه به آنها گوش کنید. در حقیقت شما برای امر تثبیت از نوار و سی دی استفاده می نمایید، نه برای حفظ اولیه، چرا که ممکن است محل وقف و ابتدائی که برای هر آیه در نوار به شما ارائه می شود، با آنچه شما انتخاب کرده اید متفاوت باشد و همین امر ممکن است به شما در حفظ اولیه آسیب وارد کند و دچار نوعی سردرگمی به هنگام حفظ خوانی آیات قرآن شوید.

در انتها متذکر می شود که حفظ قرآن به تنهایی، اگر همراه با عمل و کاربرد نباشد، فاقد هر گونه ارزش است. لذا قویا معتقدیم که روش و شیوه های آموزشی در کشور باید به سمتی برود که مخاطب قرآنی را به سمت کاربردی کردن آیات پیش برده، که این است دوای دردهای بشر و این مهم کرارا در خود قرآن، بدان اشاره شده  است. بنا بر همین اصل مجموعه عصر قرآن روش آموزشی جدیدی را ارائه نموده که دانش پژوه را به سمت استخراج مفاهیم کاربردی هدایت می کند و  همانطور که اشاره شد انشاءالله در قالب کتابی، مفصل به توضیح آن خواهیم پرداخت.

در پایان از درگاه خداوند متعال عاجزانه خواستاریم که ما را مشمول الطاف خاصه ی خود قرار داده و این توفیق را به ما عطا کند که مشمول دعاهای اهل البیت علیهم السلام خاصه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم.

3419 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.