استعداد

1- انتظارات خود را با توجه به سن , توان و استعداد فرزندانتان تنظیم کنید.

2- نوع استعداد فرزندتان را بسنجید و در جهت رشد آن بکوشید.

3-  به اندازه توان و استعداد فرزندتان با او برخورد کنید.

4- قبل از اقدام به تربیت ابتدا روحیات فرزندتان را بشناسید.

5- مقتضیات روحی, جسمی, مکانی و زمانی کودکتان را شناسایی کنید.

6- سعی کنید به سوالات فرزندتان در حد عقل و منطق او پاسخ دهید.

7- بعضی ازعملکردهای والدین یا مدرسه باعث کند شدن یا کور شدن استعداد بچه ها می شود.

8- استعداد سنجی , یعنی بفهمید حافظه فرزندتان چه قدراست , علاقه اش به چه چیزی است و کلا در چه چیزهایی می تواند رشد کند.

9- همه بچه ها استعدادهای نهفته دارند این هنر والدین است که انها را شکوفا کنند.

10- یکی از مواردی که استعداد بچه ها را کور می کند دعوای پدر و مادر است.

11- استعداد اولیه , ربطی به پولدار بودن یا فقیر بودن خانواده ندارد.

12- گاهی والدین بدون استعداد سنجی فرزندشان را به هنر یا کار یا درسی وادار می کنند که توان یا علاقه ای به آن کار ندارند و با این کار عمر فرزند را تلف کرده و به او ضربه روحی می زنند.

13- گاهی  همراه با سنجش قد و وزن فرزندتان روح و استعداد او را هم ارزیابی کنید.

14- استعداد و توانایی فرزندتان را با هیچ کس مقایسه منفی نکنید.

15- مقایسه را به عنوان نمک در تحریک فرزندتان برای رشد استفاده کنید.

16- بعضی از والدین به غلط, ازفرزندشان فقط نمره بیست را انتظار دارند.

17- بچه ها اگر خوش استعداد هم باشند وقتی والدین فقط نمره بیست را از انها بخواهند, دچار اضطراب قبل و بعد امتحان می شوند.

 18- بچه ها اگر نگران نمره امتحانشان باشند, متوسل به دروغگویی و پنهان کاری میشوند.

19- گاهی سطح انتظارات و نحوه مطرح کردن آنها به فرزندان, در رشد یا تضعیف آنها تاثیر بیسار زیادی دارد, به طور مثال طرز بیان والدین نسبت به مطالعه ی فرزندشان حالات ذیل را با تاثیرات مختلف می تواند داشته باشد:

الف – فرزندم, من از تو خیلی بیشتر انتظار دارم. ( اثر رشد )

ب- فرزندم, هر وقت حال و حوصله داشتی , کمی مطالعه بکن.( اثر ضعیف )

ج – فرزندم, آیا می تونی این کتاب را مطالعه کنی. ( اثر تضعیف )

د – فرزندم , آیا این کتاب را می فهمی. ( اثر تضعیف )

ه – فرزندم , این کتاب برای تو آنقدر راحت است که چند روزه آن را تمام می کنی.( اثر رشد )

و _  فرزندم در رابطه با موضوع کتاب چند کتاب دیگر هم هست, که می تونی آنها را هم مطالعه کنی.( اثر رشد )

ز_ فرزندنم , توان تو از اینها بیشتر است, چرا بیشتر مطالعه نکردی.( اثر رشد )

20- گاهی افکارو تصورات غلط والدین یا دیگران در رشد یا تضعیف فرزندان تاثیر دارد مخصوصا اگر آنها را مطرح کنند پ, به طور مثال , بچه ی چاق , ورزشکار خوبی نمی تواند بشود یا نیازبه دوستان بیشتری دارد یا مسئولیت گروه را کمتر می تواند داشته باشد و بچه های لاغر , زیرک ترند, هوش قوی تری دارند و ....

21- مواظب باشید, استعداد فرزندتان را نسبت به زیباییو یا وزنش قضاوت نکنید.

2297 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.