ارتباط 1

1- دقایقی از روز را فقط به فرزندتان اختصاص داده, و گاهی به صورت او مدتی نگاه کنید.

2- ارتباط یعنی, با فرزندتان ساعتی به کوه بروید نه اینکه فقط برای او کامپیوتر بخرید.

3- گاهی بچه ها حاضزند تمام ثروتشان را بدهندو در مقابل, ساعتی همراه پدر تفریح کنند.

4- بهترین والدین کسانی هستند که با فرزندشان رفیق هم هستند و دقایقی را با او هم صحبت می شوند.

5- دوست بودن با فرزند به این معنی نیست که فقط تمام وسائل مورد نیازش را تهیه کنید.

6- والدینی که با فرزندشان دوست می شوند, در تربیت راحت تر و موفق ترند.

7- شیوه های دوست یابی صحیح و بر قرار کردن ارتباط با هم سالان را به فرزندتان بیاموزید.

8- با برخورد همراه با احترام, کلیه رفت و آمدهای فرزندتان را کنترل کنید.

9- با منع رفت و آمد فرزندتان , نمی شودهمیشه آنها را کنترل کرد.

10- گاهی به طور نامحسوس رفت و آمد فرزندتان را کنترل کنید.

11- بعضی گمان می کنند اینکه نگذارند فرزندشان با دنیای خارج از منزل ارتباط داشته باشد, بهترین نوع تربیت است.

12- نظارت بر رفت و آمد فرزندان, به معنی محدود کردن آنها نیست.

13- نادیده گرفتن بعضی از کارهای بد بچه ها به معنی بی اطلاعی و کم فکری شما نیست, بلکه فرصتی دیگر به آنها دادن است.

14- برای تغییر صفت بدی در فرزندتان با اقوامی که فرزندان خوب دارند بیشتر رفت و آمد کنید و یا دوست خوبی را در مسیر او قرار دهید.

15- فایده های دوست خوب را برای فرزندتان بیان کنید.

16- دوستان فرزندتان را بیشتر به خانه دعوت کنیدو از نزدیک رفتار آنها را نظارت کنید.

17- با والدین , دوست فرزندتان ارتباط داشته باشید, چرا که آنها صفات اخلاقی خود را بیشتر از والدینشان می گیرند.

18- اگر فرزندتان با دوست نامناسب رفت و آمد دارد, بکباره مانعش نشوید, چون محبت, بچه ها را کور و کر کرده است.

19- برای حذف دوست نامناسب باید خودتان بهترین دوست فرزندنان شوید.

20- فرزند شما بیسار آرام اخلاق دوستش را کسب می کند, لذا سریع منتظر اتفاقی ناگهانی نباشید.

21-همین طور که انسان وقتی از فضای معطری یا برعکس عبور می کند, بوی همانجا را می گیرد, دوستان بر یکدیگر همین طور اثر می گذارند.

22- بچه هایی که به آنها کمتر توجه می شود کم کم ضعیف و زودرنج و حساس میشوندو با کوچکترین حرف گوشه گیر  شده و گریه می کنند.

23- جذابیت, خنده و نشاط خانه را زیاد کنید.

24- کاری کنید که بچه ها برای بازگشت به خانه لحظه شماری کنند.

25- نسبت به ایجاد محیطی شاد, آرام , جذاب و خدایی در خانه با اساتید مشورت کنید.

26- به مناسبتهای مختلف برای فرزندتان پیام یا نامه کوتاه بنویسید.

27- فرزندتان را زیاد در آغوش گرفته و او را ببوسید.

28- فرزند را غیر مشروط دوست داشته باشید چه با استعداد باشد چه کم استعداد.

29- فرزندتان را بخاطر خودش دوست بدارید نه بخاطر داشتن صفتی, چرا که شاید فکر کند اگر آن صفت را نمی داشت او را دوست نداشتید.

30- گاهی به فرزندتان بگویید: من به وجود تو افتخار می کنم.

31- زمینه گفتگو را شما با فرزندتان آماده کنید( مثلا مدرسه چه خبر , نظرت در مورد فلان فیلم چیست , از معلمت برام تعریف کن )

32- در زمان بیماری فرزندتان, برنامه ویژه عاطفی داشته باشید.

33- در ارتباط با نوجوانتان با صبر و حوصله و خوش اخلاق برخورد کنید.

34- نسیت به وضعیت ظاهری فرزندتان زیاد بی تفاوت نباشید, چرا که گاهی روی فکرو روح او تاثیر منفی می گذارد.

35- به بچه ها بگویید, ظاهر زیبا خیلی خوب است ولی به شرط اینکه عمرو جوانی را تباه نکند.

36- به بچه ها در گفتار و عمل یاذ بدهید که دیگران را با پسوند جان صدا بزنند( مثلا بابا و مامان جان, عمه جان , دایی جان...)

37- فرزندتان را زیبا صدا بزنید مثلا از الفاظ عزیزم, جان , پسرم و دخترم استفاده کنید.

38- نام بچه هایتان را خلاصه با تبدیل نکنید مثل محمد= ممد , مهدی= میتی , مریم= مری

39- فایده اینکه والدین به فرزندشان سلام کنند:   

الف: ثواب  

ب:درس عملی  

ج: سنت پیامبر   

د: ایجاد تواضع برای والذین

40- پیامبر فرمودند: من تا آخر عمر سلام کردن به بچه ها را ترک نمی کنم.

41- بچه ها یی که والدینی خوش اخلاق دارند, کمتر دچار مشکلات روحی و جسمی  می شوند.

42- اگر شما به فرزندتان محبت نکنید دیگران با نیات ناسالم این کار را می کنند.

43- اگر فرزند شما بیرون خانه فردی نابهنجار است, گاهی دلیلش کم توجهی به ایشان داخل خانه است.

44- راههای محبت کردن به فرزندان:

الف) دست به سر کشیدن       

ب) بوسیدن         

ج) خنداندن          

د) بازی کردن   

ه ) گوش به حرفهایش کردن

45- اثرات سوء محبت نکردن به فرزند :

الف) عقده های روانی     

ب) انزوا و خمودی     

ج) انحراف اخلاقی و فکری          

د) ارتباط ناسالم     

ه) تند خویی     

و) اثرات منفی که روح بر جسم می گذارد

46- انجام کارهای نابهنجار توسط فرزندان می تواند دلایل ذیل را داشته باشد:

الف: انتقام از والدین یا دیگران   

ب: جلب نظر کردن دیگران  

ج: نمایش قدرت به دیگراند

د: اثبات بی کفایتی دیگران

47- والدین باید رفتارهای نابهنجار را طبقه بندی کنند و شیوه برخورد با هر کدام را یاد بگیرند.

48- بعضی ها به غلط فکر می کنند, محبت زیادی بچه را لوس می کند, البته هر کار افراطی غیر صحیح , ضررهایی دارد.

49- احساس محبت و عشق به تنهایی کافی نیست, بلکه باید هنر ابراز آن را هم داشنه باشید.

50- انسانها نیاز به رفیق دارند, این نیاز در بچه ها بیشتر است, آن را در جهت مثبت هدایت کنید.

51- باید با فرزندتان با زبان کودکانه صحبت کنید و با او باری های بچگانه کنید.

52- جابر می گوید خدمت پیامبر رسیدم دیدم امام حسن و امام حسین (ع) روی پشت پیامبر سوار شده اند.

53- از راههای ارتباطی و غیر کلامی مثل چشم , گوش , دست و حرکت سر, بیشتر استفاده کنید.

54- گاهی با یک نگاه محبت آمیز با دست بر سر کشیدن انچنان محبتی ایجاد می شود که با ساعتها صحبت کردن نمی توان ان را ایجاد کرد.

55- جلوی بسیاری از آتش سوزی های بزرگ جهان را با یک فنجان آب می توان گرفت, التبه اگر به موقع انجام شود.

56- به فرزندتان بگویید : که چقدر از اعمال خوبش احساس خوشحالی می کنید.

57- این مهم است که فرزندتان در حضور شما چگونه رفتار و گفتاری دارد ولی مهم تر آن است که در غیاب شما چه می کند.

58- بین فرزندانتان با عدالت برخورد کنید, نه با مساوات.

59- عدالت یعنی هر کس به اندازه تلاش و زحمتش پاداش بگیرد, ولی مساوات یعنی خوب و بد , تنبل و زرنگ یکسان هستند.

60- اگر کودکتان یکی از کارهای مثبتش را به شما نشان می دهد, زیاد ابراز خوشحالی کنید.

61- گاهی بچه ها برای جلب نظر والدینشان دچار مریضی میشوند.

62- گاهی بچه  واقعا بیمار است و در تب می سوزد ولی چون والدینش بیشتر به او توجه می کنند خوشحال است.

63- فرزندتان شدیدا نیاز به محبت و صمیمیت دارد و فقدان اینها موجب بسیاری از نابسامانی فردی و اجتماعی می شود.

گوش کردن

1- سعی کنید مستمع خوبی برای فرزندتان باشید و با دقت به حرفهایش گوش کنید.

2- دقایقی با فرزندتان قدم زده و به حرفهایش گوش دهید.

3- به سخنان فرزندتان از صمیم قلب گوش فرا دهید, نه از روی اکراه و عجله .

4- روانشناس ها معتقدند بعضی از مشکلات جوانان با گوش کردن به حرفهای آنها حل می شود.

5- در هنگام گوش کردن , به صورت فرزندتان نگاه کنید.

6- گوش دادن فعال یعنی عکس العمل نشان دادن به موقع و صحیح مثلا سر تکان دادن , آه کشیدن , گاهی تایید کردن با کلماتی مثل متوجه ام , درک می کنم , می فهمم , گاهی نظرات کوتاه دادن و گاهی سوالات کوتاهی در رابطه با بحث کردن , ولی مسیر بحث را عوض نکنید.

7- هر چه والدین بیشتر گوش کنند, بچه ها بیشتر تخلیه می شوند.

8- اگر فرزندتان موقع صحبت تلفنی مزاحمتان می شود, شاید به این معناست که او بیشتر نیاز به توجه شما دارد.

9- ارتباط کلامی را با گوش کردن شروع کنید.

10- فایده خوب گوش دادن : 

الف) اطلاع از مشکلات     

ب) تخلیه فرزند        

ج) دراین فاصله تصمیم معقولاته گرفتن

11- سخن گفتن بچه ها را قطع نکنیدو بگذارید هرچه در ذهن و قلبشان هست را بگویند.

12- اگر برای گوش کردن بچه ها وقت نگذارید, در آینده باید این وقت را

چند برابر بگذارید.

13- گاهی بچه ها دوست دارند رازهایشان را فقط به شما بگویند, یا از شما سوالاتی بکنند, لذا این فضا و فرصت را برای آنها ایجاد کنید.

14- اگر می خواهید رازهای فرزندتان را بشنوید شما هم از رازهایتان برایش بگویید.

15- گاهی گوش دادن اثرات مثبت بیشتری نسبت به حرف زدن و نصیحت کردن بچه ها دارد.

16- گاهی کودکان برای اینکه به والدین بفهمانند به ارتباطشان نیاز دارند, اقدام به کارهایی چون شلوغ کاری, ناخن جویدن, گریه و سر و صدا می کنند وحتی کاهی مریض می شوند.

17- اگر می خواهید فرزندتان به شما خوب گوش کند, شما هم باید به او خوب گوش بدهید.

2153 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.