باید های اطلاعاتی

1- فرهنگ کتابخوانی را در خانواده رواج داده و اطلاعات عمومی فرزندتان را بالا ببرید.

2- محل مناسبی را از جهت نور , دما, سکوت و آرامش را جهت مطالعه فرزندتان اختصاص دهید.

3- فرزندتان را با نقشه های ایران و جهان آشنا کنید.

4- روزنامه دیواری درست کردن را به فرزندتان بیاموزید.

5- بعضی از مطالب مجله ها یا روزنامه ها را با فرزندتان بخوانید.

6- شماره تلفن های مهم مثل اورژانس, آتش نشانی , اقوام نزدیک و ... را به فرزندتان یاد دهید.

7- روش صحیح استفاده از وسائل نقلیه عمومی و تلفن همگانی را به فرزندتان بیاموزید.

8- از گذشته و تجربیات خود برای فرزندتان تعریف کنید.

9- اتفاقات شیرین و تلخ زندگی تان را برای فرزندتان تعریف کرده و علل راه حل های آنها را هم برایش بگویید.

10- همراه با فرزندتان پای صحبتهای پدر بزرگ و مادر بزرگ بنشینیدو از خاطرات تلخ و شیرین آنها بهره بگیرید.

11- از بچه ها بخواهید بعضی از خاطرات تلخ و شیرین خودشان را مکتوب کنند, چرا که هم خاطرات ثبت شده و هم قدرت فکر و کتابت آنها بالا می رود.

12- گاهی با سؤالات کوتاه و ساده, فکر بچه ها را تقویت کنید.

13- برای متمرکز ساختن توجه و فکر کودک از روش های عینی استفاده کنید, مثلا برای جمع و تفریق از نخود و لوبیا استفاده کنید.

14- از سنگ, برگ, انواع هسته ها و مانند اینها برای آموزش مفاهیم استفاده کنید.

15- گاهی با فرزندتان جدول حل کنید.

16- از فرزندتان بخواهید به مناسبتی , کارت تبریک برای شما یا اقوام نزدیک درست کند.

1887 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.