تلویزیون و استفاده از وقت

1- نسبت ببه تلویزیون موارد ذیل را رعایت کنید:   الف) نوع برنامه               

  ب) زمان برنامه      د) فایده و عدم آن    ه) آثار برنامه     ج) مقدار نگاه

2- در تلویزیون نگاه کردن, هدف داشته باشند, نه اینکه همه برنامه ها را از یک کنار نگاه کنند.

3- بچه ها بسیاری از خصلتها مثل شجاعت, ترسوئی, ایثار, گذشت و ... را از تلویزیون می گیرند.

4- متأسفانه از والدین با حرص ئ اشتیاق برنامه ی کودکان را نگاه می کنند, لذا باعث می شود بچه ی آنها به خودش اجازه ده, کلیه برنامه های بزرگترها را نگاه کند و در ضمن شما نمی توانید خیلی نسبت به نگاه کردن برنامه ها به او امر و نهی کنند.

5- هنر استفاده صحیح از تلویزیون را به بچه ها بیاموزید.

6- آیا می دانید اگر فرزندتان در تابستان حدود 800 ساعت وقت مفید می تواند داشته باشد؟

7- آیا می دانید اگر فرزندتان فقط روزی 3 ساعت تلویزیون تماشا کند, در سال حدود 1000 ساعت می شود.

8- برای یادگیری اکثر هنرها, علوم, زبانهای خارجه, کامپیوتر و ... حدود 500 ساعت کافی است.

9- امام علی فرمودند: از دست دادن فرصتها ( زمان ) غصه و نناراحت کننده است.

10- آشنایی با زمان و وقت و سرعت گذر آن را , به فرزندتان تفهیم کنید.

11- همراه با فرزندتان بیندیشید, در 10 ثانیه چه کارهای مثبتی را می توان انجام داد.

12- درک بهتر زمان, به بچه ها کمک می کند که عمر و مخصوصاٌ جوانی خود را  تباه نکنند.

13- جدول برنامه ریزی روزانه ای برای فرزندتان تهیه کنید, و در جهت رعایت آن به فرزندتان کمک کنید, البته مواظب باشید, خسته و اذیت نشود.

14- به فرزندتان بگویید عمر طلا نیست , چرا که وقت را به طلا هم نمی شودخرید.

15- به فرزندتان بفهمانید مهمترین موضوعی که باید برای آن غصه بخورد, هدر رفتن جوانی است.

16- وقت فرزندتان مثل کمد لباسش است, اگر لباسهایش درست چیده شود فضا زیاد می آید و الا جا کم می آورد.

2584 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.