مدرسه

1- آیا در رابطه با مدرسه ی فرزندتان قبلا تحقیق و خروجی های آن را بررسی کرده اید؟

2- آیا با برنامه مدرسه, نوع کتابهای درسی و تکالیف فرزندتان آشنایی دارید؟

3- یکی از مهمترین اشخاصی که در تربیت فرزند شما نقش دارد, معلم است.

4- بچه ها گاهی به حرف های معلم بیشتر اهمیت می دهند.

5- گاهی از فرزندتان بخواهید, حرفهای معلمش را برای شما تعریف کند.

6- انقدر با معلم فرزندتان ارتباط داشته باشید تا کودکتان احساس کند, شما و معلمش هماهنگ هستید.

7- گاهی مدرسه بروید و از داخل دفتر کودکتان را نگاه کنید, چرا که مدیرو ناظم مدرسه هر قدر هم خوب و دقیق باشند, حدود 300 شاگرد دارند.

8- گاهی محیط خانه و مدرسه سالم است, ولی مسیری که فرزندتان به مدرسه می رود, آلوده است.

9- رفت و آمد به مدرسه را یا خودتان انجام دهید یا سرویس بگیرید یا او را کنترل کنید.

10- موقع رفتن به مدرسه لباس و آراستگی فرزندتان را دقت کنید.

11- فرزندتان را موقع رفتن به مدرسه بدرقه کرده و زمان آمدن را دقیق به استقبالش بروید.

12- دوستان کلاسی مخصوصا دوست هم نیمکتی فرزندتان را دقیق بشناسید.

13- محل نشستن او را دقت کنید, آیا قد , دید و شنوایی او مناسب است.

14- بچه ها بسیاری از رفتار خوب یا بد را از دوست کناری اشان می گیرند.

15- اگر کودکتان تکالیف مدرسه را سرسری انجام می دهد، گاهی لازم است مجبورش کنید، آنها را دوباره یا دقیقتر انجام دهد.

16- طوری برخورد نکنید که فرزندتان فقط نمرات خوب و کارهای خوبش را برای شما تعریف کند.

17- به بچه ها بگویید: شب امتحان ، شب درس خواندن و مطالعه نیست، چرا که بیشتر اضطراب و نگرانی را زیاد می کند.

18- هر از گاهی از فرزندتان امتحان بگیرید تا همیشه آماده باشد و ترس امتحان برایش کمتر شود.

19- در منزل فضایی را برای نوشتن تکالیف، مطالعه و بازی ایجاد کنید.

20- فرزندتان را به کشیدن نقاشی و درست کردن کاردستی تشویق کنید.

21- وسایل نقاشی را در دسترس فرزندتان دهید تا هر وقت میل نقاشی کشیدن داشت، بتواند از آنها استفاده کند.

22- نقاشی قوه تخیل و سرتنگشتان بچه را قوی می کند.

23- وسائل مدرسه که مورد نیاز فرزندتان است را تهیه کنید تا از دیگران درخواست نکند.

24- فرزندتان را به خواندن کتابهای درسی و غیر درسی تشویق کنیدو او را در این کار تحسین کنید.

25- از او بخواهید متن بعضی از کتابها مخصوصا درسی را در حضور خانواده بلند بخواند.

26- فرزندتان را در یادگیری درسها و حل تمرینها کمک کنید.

27- بعضی از بچه ها می گویند: والدین ما فقط زمانی به ما توجه می کنند که در مدرسه مشکلی پیش آمده باشد، لذا آنها یاد می گیرند برای جلب توجه ، باید در مدرسه ایجاد مشکل کنند.

28- برای پیشرفت بیشتر فرزندتان همیشه با مسئولین و مشاورین در تماس باشید.

29- غیبت ها و تاخیرهای مدرسه فرزندتان را شما هم پیگیری کنید.

30- نسبت به تمیز و سرموقع نوشتن تکالیف مدرسه، کودکتان را تشویق و کمک کنید.

31- اگر بین شما و معلمش مشکل پیش آمد، آن را با معلمش درمیان بگذارید که زودتر حل شود.

32- طرز برخورد مؤدبانه و ابراز محبت نسبت به معلم را به فرزند بیاموزید.

33- فایده یادگیری درسهای مختلف مدرسه و کارآیی آنها در آینده را، برای فرزندتان توضیح دهید.

34- ضعف فرزند در بعضی درسهای را تقویت کنید و الا این ضعف، در درسهای دیگر هم تأثیر می گذارد.

35- گاهی اگر یک درس تقویت شود، این قوت به درسهای دیگرهم سرایت می کند.

36- خارج از برنامه های مدرسه، برای برای رشد علمی و درس خواندن، در بچه ها، ایجاد انگیزه کنید.

37- یکی از بهترین روشها برای بهتر درس خواندن و کار کردن، تشویق و تحسین در مسائل کوچک است، ولی بعضی از والدین با روش غرغر کردنسعی در رشد فرزندشان دارند.

38- والدین باید مثل مربی های زمین بازی عمل کنند؛ یعنی گاهی تشویق و گاهی هم او را هل دهند.

39- یکی از روشهای مثبت به جای غرغرزدن، نوشتن یادداشت و قرار دادن آن در مکان مناسب است، بعد بررسی کنید، آیا بهتر از روش قبل نیست؟

2156 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.