تفریح – بازی – ورزش

1- فرزندتان را زیاد به طبیعت ببرید، چون فایده های زیادی دارد.

الف:علم به عظمت و قدرت خدا        

ب: اطلاعات عمومی

ج:چگونگی زندگی در طبیعت 

د: چگونگی بر خورد با طبیعت

ه: اهمیت طبیعت 

و: آرامش در طبیعت

ز: ستاره شناسی در شب 

ح: قبله یابی

2- پیامبر اکرم ص  در بین ورزشها، سوارکاری، شنا و تیر اندازی را سفارش می فرمایند.

3- یکی از ورزشهایی که در رشد جسم و روح فرزندتان تأثیر دارد، کوهپیمایی است.

4- فایده های کوهپیمایی:

الف:فرصت فکر کردن           

ب: عظمت خداوند

ج: چگونه با حداقل امکانات بودن           

د: استقامت

ه: کمک و ایثار به همراهان           

و: تمرین کم حرف زدن

5- بچه ها برای یاد گرفتن بازی نمی کنند، ولی از طریق بازی مهارتهای زیادی را یاد می گیرند.

6- تداوم بعضی از بازی ها شخصیت فرزندتان را شکل یا تغییر می دهد.

7- بخش زیادی از آموزش می تواند توسط بازی انجام شود.

8- با فرزندتان ورزشهای مورد علاقه او را انجام دهید، یا در بازیهای بچه گانه با آنها مشارکت کنید.

9- خواص بازی:

الف: ایجاد شادابی       

ب: بالا رفتن قدرت تکلم      

ج: ایجاد هیجان      

د: قوی شدن جسم ه: تقویت فکر       

و: تخلیه انرژی

10- بچه ها در هنگام بازی فکر و برنامه ریزی می کنندو دست به نقش آفرینی می زنند، لذا کم کم خصیت آنها شکل می گیرد.

11- بازی، مدرسه بزرگی است که کودکتان در آن پرورش می یابد.

12- بازی با گل، و درست کردن بعضی اشکال اثرات روحی و جسمی مثبتی دارد.

13- اسباب بازیها را متنوع و متعدد کنید و هر چند وقت یکبار یک گروه از آنها را جلوی فرزندتان بگذارید.

14- با فرزندتان بازیهای هوشی، ورزشی، اطلاعاتی و علمی، زیاد انجام دهید.

15- تفریحات فرزندتان را جهت دار کنید و رشد جسمی و روحی و مذهبی را در آن لحاظ کنید.

16- گاهی با فزندتان بازی پدر و مادر و فرزند را انجام دهید، البته این دفعه جایتان را عوض کرده و به حرفهایش خوب دقت کنید.

17- به دختر و پسرتان بگویید نقش پدر و مادر را در نمایشی اجرا کنند، با این کار یا انچه که هستید را نشان می دهند، یا آنچه را که دوست دارند باشید.

18- شما در هنگام بازی می توانید نقاط مثبت و منفی، جسم و روح فرزندتان را متوجه شوید.

19- وقتی فرزندتان را به فضاهای جدید یا خانه ی اقوام می برید، با خودتان وسایل سرگرم کننده ببرید، تا هم سر گرم باشد، هم با همسالانش به خاطر اسباب بازی دعوا نکند.

20- بعضی از والدین معتقدند، فرزندشان باید چند هنر و ورزش را یاد بگیردو بعضی می گویند، فقط در یک رشته استاد شود، شما باید توجه به استعداد فرزندتان تصمیم بگیرید.

21- اگر برایتان مهم است فرزندتان ورزش یا هنر یا علمی را بیاموزد، توجه کنید، بهترین زمان شروع دوران نوجوانی است.

22- بازی های داخل اتاق و حیاطی متنوعی را به فرزندتان بیاموزید و خودتان هم با آنها بازی کنید.

 

* بعضی از بازی های فضای بسته:

1- اسم، فامیل، میوه، شهر، کشور و ... ( یک حرف اعلام می شود و اول همه اسامی باید آن حرف باشد مثل حرف «ب» باقر، باقرزاده، به ، بابل، برزیل)

2- هب هب ( گروهی شروع به شمارش اعداد می کنند و شماره های خاصی را باید به جایش هب بگویند، مثلا به جای اعداد زوج یا به جای اعداد ضریب پنج).

3- رادار( شی ای را پنهان کرده و با ضربه زدن و تغییر صدای ضربه، نزیدک یا دور شدن فزندتان را به او اعلام کنید).

4- گل یا پوچ

5- گنج یابی( شیءای را پنهان کرده و با دستورالعمل روی کاغذ مسیر و محل شیء را به او نشان دهید).

6- تمرکز حواس: ( هدفی را به فرزندتان نشان دهید، بعد چشمهایش را ببندید و بگویید ابتدا سه دور بچرخد و به طرف هدف بدود).

7- بسکتبال اتاقی یا حیاطی

8- بگرد و پیدا کن: ابتدا اتاق را به فرزندتان نشان دهید، بعد دکور اتاق را عوض کنید و از او بخواهید تغییر را پیدا کند.

9- معماهای هوش : دو طرف دیوار، یکی پنبه است یکی آهن ، اگر خروس روی این دیوار تخم کند تخم مرغ به کدام طرف برود نمی شکند؟ یک کیلو آهن سنگین تر است  یا یک کیلو پنبه؟

2220 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.